Konformità PCI

REI Capital Management (REICM) tirrikonoxxi li sal-punt il-Kards tal-Ħlas huma aċċettati bħala mezz ta’ investiment f’wieħed jew aktar mill-Fondi Sponsorjati minn REICM. REICM responsabbli unikament għas-sigurtà tal-informazzjoni kollha miksuba mingħand Detentur tal-Kard. REICM se, u se jiżgura li kull Fornitur ta' Servizz ta' Parti Terza se: (a) jikkonforma bis-sħiħ mar-Regoli PCI; (b) tikkonforma bis-sħiħ mal-Programm ta' Sigurtà ta' Informazzjoni tal-Kont ta' Visa (kif stabbilit fir-Regoli tal-Visa), Programm ta' Protezzjoni tad-Dejta tas-Sit (kif stabbilit fir-Regoli Mastercard), Rekwiżiti ta' Sigurtà tad-Data (DSR) (kif stipulat fl-American Express Merchant Gwida) u l-programm Discover Information Security & Compliance (kif stabbilit fuq Discovernetwork.com/DISC), u (c) timplimenta u żżomm dawk il-miżuri ta’ sigurtà, proċessi, metodi ta’ encryption, software, u hardware meħtieġa biex jiżguraw li n-numri tal-Kard, is-sigurtà tal-Kard kodiċijiet, informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet, u Informazzjoni Kunfidenzjali oħra ma jiġux aċċessati jew użati għal kwalunkwe raġuni jew minn kwalunkwe persuna għajr għat-twettiq tar-REICM tal-obbligi tagħha taħt il-Ftehim tiegħu (inkluż il-prevenzjoni ta’ kwalunkwe aċċess mhux awtorizzat għal tali informazzjoni permezz tal-websajt, Portal, Tagħmir ta’ REICM, jew kanali jew metodi oħra ta’ ħlas li permezz tagħhom informazzjoni dwar il-Kard u Informazzjoni Kunfidenzjali oħra tiġi riċevuta, aċċessata, trażmessa, jew maħżuna minn jew f’isem REICM) . REICM ma jaħżen ebda Informazzjoni Kunfidenzjali, inkluż mingħajr limitazzjoni kwalunkwe numri tal-Kard, dati ta' skadenza tal-Kard, kodiċijiet tas-sigurtà tal-Kard, jew informazzjoni oħra dwar tranżazzjonijiet mingħajr il-kunsens minn qabel bil-miktub tal-Proċessur.