Tallene

9 %

Anslått årlig egenkapital
Vekstrate

75 +

År med eiendom
Erfaring

1 .5%

Årlig
Administrasjonsgebyrer

Langsiktig verdiskaping støttet av disiplinerte eiendomsinvesteringer

Hos REICG forstår vi de langsiktige eierskapsfordelene ved en hard eiendel som kommersiell eiendom. 

Vi overbelaster disse fordelene ved å utnytte lovene om renters rente for å levere den største formuesgenererende investeringen i markedet.

SEC Registrering

Reg A+ registrering for
tilgang og åpenhet

Hos REICG har vi med suksess navigert den krevende reisen for å sikre SEC-registrering, og låser opp en ekstraordinær mulighet for ikke-akkrediterte investorer. Altfor lenge har de mest lukrative investeringene og strategiene vært utenfor rekkevidde for mange. Med vår Reg A+-registrering river vi ned disse barrierene, og tilbyr deg en inngangsport til førsteklasses investeringsmuligheter som tidligere var reservert for eliten.

Vår forpliktelse til våre investorer sikrer at du får tilgang til en optimalisert vekstinvestering, støttet av tryggheten fra SEC-tilsyn og stabiliteten til amerikansk kommersiell eiendom. Velkommen til en verden der eksklusiv investering ikke lenger er eksklusiv, takket være REICGs dedikasjon til å demokratisere formuesbyggingsmuligheter.

Globale uakkrediterte investorer

5.4 milliarder

Hjemprodukt