Bli med i vår nyhetsbrev

Likviditet uten avvikling

Kommersielle eiendomsinvesteringer er tradisjonelt kjent for sin illikvide natur, noe som betyr at de ikke raskt kan selges eller konverteres til kontanter uten et betydelig verditap. Dette på grunn av tiden det tar å finne kjøpere som er villige til å betale eiendommens fulle markedsverdi. Vi har imidlertid utviklet et unikt avviklingsprogram som løser denne utfordringen direkte. Vi vil reservere 10 % av den frie kontantstrømmen fra vår portefølje av eiendeler på kvartalsbasis for å skape kvartalsvise likviditetsbegivenheter for vårt univers av individuelle investorer.  Denne innovative tilnærmingen gir større fleksibilitet og tilgang til midler når investorer bestemmer seg for at det er på tide å avslutte. 

Videre henter vårt likviditetsprogram styrke fra vår brede base av små individuelle investorer, som diversifiserer investeringstidslinjene og behovene i gruppen. Dette mangfoldet sikrer at innløsningsforespørsler kan håndteres effektivt, ettersom ikke alle investorer vil søke å avslutte samtidig, og opprettholder fondets vekstbane og sammensatte effekt. Denne strukturen gir en gjennomtenkt løsning på den tradisjonelt illikvide naturen til eiendomsinvesteringer, og gir investorene våre både vekstpotensialet til eiendom og fleksibiliteten de ønsker.

Spørsmål? Du er dekket

Likviditetsprogrammet henter sin styrke fra loven om store tall.  

Alle aksjekjøp vil bli kvalifisert til å delta i innløsningsprogrammet, 18 måneder etter første kjøp. Investorer kan deretter sende inn en innløsningsforespørsel, på mobilappen vår eller i investorportalen vår. Vi vil fylle disse innløsningsforespørslene med 10 % av kontantstrømmen reservert fra eiendomskontantstrømmen i investeringsporteføljen vår. Vi vil kjøpe tilbake aksjene dine til gjeldende netto aktivaverdi (NAV) per aksje, uten rabatt. 

Husk at dette er et åpent fond, noe som betyr at vi kontinuerlig vil selge nye aksjer til gjeldende NAV-pris per aksje. Etter hvert som fondet vokser vil vi publisere NAV per aksjekurs på nettsiden og i portalen. Så du vil alltid vite hva innløsningsverdien på aksjene dine vil være.

Det er høyst usannsynlig at vi vil bli overtegnet på innløsninger i et gitt kvartal, men i tilfelle det skjer, vil investorer bli innløst pro-rata. Og eventuelle ufylte innløsninger vil bli rullet til det påfølgende kvartalet, i løpet av denne tiden kan en investor bestemme seg for å trekke tilbake sin gjenværende innløsning eller la den fylles ved slutten av kvartalet.  

Nettoaktivaverdien er den samlede verdien av all egenkapital i eiendommer som eies av fondet, kontanter tilgjengelig for investering og forretningsmidler. Fordi vi investerer i eiendommer som produserer kontantstrøm, øker netto aktivaverdien konsekvent. I tillegg forblir verdien av vår eiendomskapital konstant med mindre det er en vesentlig endring i kontantstrømmen til en gitt eiendom.

Nei, aksjer er ikke børsnotert fordi vi ikke er et børsnotert selskap. Å bli børsnotert vil åpne REICG-aksjer for volatiliteten i markedet og manipulasjonskreftene til store institusjonelle investorer. Å være privat gjør at aksjeverdien vår forblir bemerkelsesverdig stabil og gir investorene våre trygghet om at investeringen deres vil bli konsekvent verdsatt.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for eiendomsinvesteringsstrategier og markedstrender.