Bli med i vår nyhetsbrev

Ofte stilte spørsmål

Svarer gjerne på alle dine spørsmål

REI Capital Growth samler små saldo investormidler og investerer i Grade A Commercial Retail Real Estate. Vi kjøper stabiliserte kontantstrømende eiendommer og reinvesterer overskuddet til å kjøpe flere eiendommer. Kapitalen din vokser med hver måned med kontantstrøm fra eiendom og forverres med hvert nytt oppkjøp.

REICG tilbyr et kvartalsvis innløsningsprogram, som reserverer 10 % av netto driftskontantstrøm for innløsningsforespørsler, hvis noen. Vi vil kjøpe tilbake dine aksjer til gjeldende NAV per aksje, på en pro-rata basis. Vårt investeringsprodukt er bygget for langsiktige holdeperioder, med tusenvis av investorer som alle har individuelle investeringstidslinjer, og skaper det perfekte scenarioet for å levere investorlikviditet uten å måtte likvidere eiendeler.  

REICG tilbyr ikke kontantutdelinger. Vår investeringsstrategi er å reinvestere minst 90 % av fortjenesten på eiendomsnivå til å anskaffe ytterligere eiendommer, noe som skaper en pålitelig, stadig voksende vekstmekanisme som forverrer seg over tid.  

REICG er IKKE en REIT. En REIT er pålagt å distribuere 90% av overskuddet til sine investorer som vanlig skattepliktig inntekt. REICG betaler skatt på bedriftsnivå og reinvesterer deretter 90 % av overskuddet til å anskaffe ytterligere kontantstrømende eiendommer. Denne reinvesteringsstrategien skaper en pålitelig vekstmekanisme som akselererer over lange perioder.

Du bør alltid rådføre deg med skatterådgiveren din angående din spesifikke skattesituasjon. Vi har imidlertid laget REICG slik at de skal beskattes på selskapsnivå, slik at investorer kun skal beskattes når de selger aksjene sine. Forutsatt at du holder aksjene dine lenge nok, bør eventuelle gevinster over kjøpesummen beskattes med kapitalgevinstskattesatsen. Kapitalgevinstskattesatser er vanligvis lavere enn den vanlige inntektsskatteklassen din og lar investeringen din vokse på utsatt skatt til du er klar til å avvikle.  

Ja, ledelsen vil kontinuerlig velge eiendommer som skal kjøpes, noe som gjør dette fondet til en virkelig passiv vekstinvestering for våre kunder. Vi ser for tiden en mulighet innenfor multi-tenant, friluft, dagligvare-forankret, nabolag detaljhandel sentre der vi kan oppnå overdimensjonert risikojustert avkastning. Etter hvert som markedet utvikler seg, vil vi utvikle oss og justere investeringsoppgaven vår for alltid å søke den beste avkastningen for våre investorer.

REICG vil holde eiendommer så lenge eiendommen fortsetter å levere den forventede kontantstrømmen. Vi har ikke en forhåndsdefinert tidslinje for avvikling av eiendeler i porteføljen vår. Vi vil imidlertid kontinuerlig overvåke porteføljen av eiendommer og bytte under presterende eiendeler som vi anser nødvendig til eiendommer av høyere kvalitet.  

Nei. REICG-andeler vil ikke bli gjort tilgjengelig på en børsnotert børs, primært på grunn av børsreglene som vil kreve at vår aksjeverdi stiger og faller med resten av markedet. Strukturen vår ble designet for å gi svært stabil aksjeverdi for våre investorer ved å ikke gi institusjonell kapital muligheten til å handle inn og ut konstant.  

Flere spørsmål?

Gi oss beskjed om hva vi gikk glipp av, så tar vi kontakt så fort som mulig

FAQ

Abonner på vårt nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for eiendomsinvesteringsstrategier og markedstrender.