Rei Capital Mission:

Gir global tilgang til den formuesgenererende kraften til amerikansk kommersiell eiendom

Gir virkelig demokratisert global tilgang til den rikdomsgenererende kraften til amerikansk kommersiell eiendom.

 

Designet for et stort antall små investorer, for å muliggjøre robust likviditet, med friksjonsfri grenseoverskridende handel.

Vi er igjen i en revolusjonerende periode innen finansbransjen.

 

Blockchain-teknologi gir nesten øyeblikkelig oppgjør, en uforanderlig digital hovedbok og global tilgang til institusjonelle investeringsmuligheter! Digitale verdipapirer eller STOer er fullt registrerte og regulerte verdipapirer som registrerer den reelle eierboksen på blockchain-teknologi. Nå kan hverdagsinvestorer få tilgang til den tidligere eksklusive klubben med private institusjonelle investeringer.

 

 

REICM bruker Blockchain av tre hovedgrunner:

W

Global tilgang / sikkerhet - Få tilgang til investeringene dine hvor som helst i verden med tillit.

W

Lavere kostnader - La oss fjerne Wall Street-mellommennene som ønsker å kutte investeringene våre.

W

Eiendomslikviditet - Tjen avkastningen din uten å vente på at eiendommer skal selges.

 

Hvordan REICG kan generere eksponentiell aksjeverdivekst:
Ukorrelert til endrede eiendomsverdier!

Du investerer i fondet

Fondet investerer i eiendom

Eiendommen genererer kontantstrøm

Kontantstrømmen kjøper mer eiendom

Egenkapitalen din vokser selv når eiendomsverdiene er flate