PCI Compliance

REI Capital Management (REICM) erkjenner at i den grad betalingskort aksepteres som et middel til å investere i ett eller flere av fondene sponset av REICM. REICM er eneansvarlig for sikkerheten til all informasjon innhentet fra en kortholder. REICM vil, og vil sikre at hver tredjepartstjenesteleverandør: (a) fullt ut overholder PCI-reglene; (b) fullt ut overholde Visas kontoinformasjonssikkerhetsprogram (som angitt i Visa-reglene), program for beskyttelse av nettstedsdata (som angitt i Mastercard-reglene), datasikkerhetskrav (DSR) (som angitt i American Express-selgeren guide) og Discover Information Security & Compliance-programmet (som angitt på Discovernetwork.com/DISC), og (c) implementere og vedlikeholde de sikkerhetstiltakene, prosessene, krypteringsmetodene, programvaren og maskinvaren som er nødvendig for å sikre at kortnumre, kortsikkerhet koder, transaksjonsinformasjon og annen konfidensiell informasjon får ikke tilgang til eller brukes av noen grunn eller av noen annen person enn for REICMs utførelse av sine forpliktelser i henhold til avtalen (inkludert å forhindre uautorisert tilgang til slik informasjon via REICMs nettsted, portal, utstyr eller andre betalingskanaler eller metoder som kortinformasjon og annen konfidensiell informasjon mottas, åpnes, overføres eller lagres på av eller på vegne av REICM) . REICM vil ikke lagre noen konfidensiell informasjon, inkludert, uten begrensning, kortnumre, kortutløpsdatoer, kortsikkerhetskoder eller annen transaksjonsinformasjon uten prosessorens skriftlige samtykke.