Personvern

Ditt personvern er veldig viktig for oss. Derfor har vi utviklet denne Polisen i for at du skal forstå hvordan vi samler inn, bruker, kommunisere og formidle og gjøre bruk av personlige opplysninger. Følgende skisserer våre retningslinjer.

Før eller på tidspunktet for innsamling av personlig informasjon, vil vi identifisere de formål som informasjonen samles inn.

Vi vil samle og bruk av personlige opplysninger utelukkende med det formål å oppfylle disse formålene spesifisert av oss og for andre kompatible formål, med mindre vi innhente samtykke fra den enkelte berørte eller som kreves av loven.

Vi vil bare beholde personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelse av disse formålene.

Vi vil samle inn personlig informasjon av lovlige og rettferdige midler og eventuelt, med kunnskap eller samtykke fra den enkelte.

Personlige data bør være relevant for de formål som det er å bli brukt, og, i den grad det er nødvendig for disse formål bør være korrekt, fullstendig og up-to-date.

Vi vil beskytte personlige opplysninger ved rimelig sikkerhet beskytter mot tap eller tyveri, samt uautorisert adgang, avsløring, kopiering, bruk eller modifikasjon.

Vi vil gjøre lett tilgjengelig for kundene informasjon om våre retningslinjer og praksis knyttet til forvaltningen av personlig informasjon.

Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet i samsvar med disse prinsippene for å sikre at konfidensialiteten av personlige opplysninger er beskyttet og vedlikeholdt.