fbpx

Kommersiell eiendomsmegling

REI Capital Growth har lansert en strategi for eiendomsinvestering der globale investorer kan delta i amerikanske kommersielle eiendommer sikkerhetstoken tilbud.

Dette Eiendomsinvesteringsselskap har til hensikt å bygge en diversifisert portefølje av høykvalitets A-kjøpesentre med flere leietakere som er strategisk plassert innenfor de viktigste detaljene i sekundærmarkedene; markeder som drar nytte av tilgang og nærhet til transport, velstående demografi og sterke sysselsettingsmarkeder.

Kommersiell eiendomsmegling

Denne historien ble også dekket i andre publikasjoner.