fbpx

Vertalo samarbeider med REICG i en ny næringseiendomskasse. Vertalo og REICG planlegger å lansere to investeringsmuligheter for eiendom.

En egenkapital forretningsmodell som tillater ikke-amerikanske investorer å delta direkte på en skatteeffektiv måte.

For det andre, en ny måte å “corporatize” og erstatte tradisjonell pantelån til eiendomsfondet sitt ved å låne penger direkte fra globale investorer via salg av obligasjoner og muligheten til å foreta rentebetalinger internasjonalt på en skatteeffektiv måte.

Eiendomsinvesteringstilbud

REICG samarbeider med Digital Transfer Agent Vertalo for å starte Eiendomsinvesteringstilbud.