Denne nettsiden drives av REI Capital Management LLC. Ved å bruke tjenestene til REI Capital Growth LLC. du godtar å være bundet av følgende vilkår for bruk ("Vilkår"). Disse begrepene definerer forholdet mellom REI Capital Growth LLC. ("REICG", "selskapet", eller "vi" eller "oss") og du, den enkelte som går inn på nettstedet reicapitalgrowth.com og/eller laster ned den mobile GRIP-applikasjonen. Du må lese, godta og godta alle disse vilkårene før du bruker REICG-nettstedet og/eller GRIP-applikasjonen.

REICG forbeholder seg retten til å nekte, endre eller avslutte tjenestene uansett årsak, uten varsel når som helst uten å måtte forklare slike årsaker. Din bruk av nettstedet vårt eller GRIP-applikasjonen er på egen risiko. Vi kan tildele våre rettigheter og privilegier under disse bruksvilkårene (inkludert din brukerregistrering), uten ditt samtykke i forbindelse med en fusjon, oppkjøp, omorganisering av bedriften eller salg av alle eller i det vesentlige alle våre eiendeler, eller til et tilknyttet selskap, eller i forbindelse med endring i kontroll. Med forbehold om det foregående, skal disse bruksvilkårene binde og gjelde til fordel for partene, deres respektive etterfølgere og tillatte overdragere.

Vi kan endre disse vilkårene for bruk når som helst ved å legge ut de reviderte vilkårene for bruk på nettstedet og applikasjonen. Vi kan si opp disse bruksvilkårene når som helst ved å suspendere eller avslutte tilgangen til nettstedet, applikasjonen og/eller tjenestene og/eller varsle deg. Din fortsatte bruk av nettstedet, applikasjonen eller tjenestene etter at vi har publisert reviderte bruksvilkår, betyr at du godtar slike reviderte bruksvilkår.

Ved å bruke nettstedet og tjenestene bekrefter du at du er minst 18 år gammel. Du vil ikke bruke nettstedet vårt eller GRIP-applikasjonen hvis du ikke er i stand til å inngå juridisk bindende kontrakter, er under myndig alder, eller er midlertidig eller permanent suspendert fra å bruke tjenestene våre eller GRIP-applikasjonen.

Alle brukere: samtykke til elektroniske transaksjoner og avsløringer

Fordi REICG kun opererer på Internett, er det nødvendig for deg å samtykke til å handle med oss ​​online og elektronisk. Som en del av å gjøre forretninger med oss ​​og våre tilknyttede selskaper ("Våre tilknyttede selskaper"), trenger vi derfor også at du samtykker til at vi gir visse opplysninger elektronisk, enten via nettstedet vårt, GRIP-applikasjonen eller til e-postadressen du ga oss.

Ved å godta bruksvilkårene godtar du å motta elektronisk alle dokumenter, kommunikasjoner, meldinger, kontrakter og avtaler (inkludert eventuelle IRS-skjemaer som Form 1099) som oppstår fra eller er relatert til din bruk av nettstedet og tjenesten, inkludert REICG aksjer du har kjøpt, din bruk av denne tjenesten og vedlikehold av REICG-aksjer enten det er av oss eller våre tilknyttede selskaper.

Et IRS-skjema 1099 refererer til et hvilket som helst skjema 1099 eller andre skjemaer, tidsplaner eller informasjonserklæringer, inkludert rettelser av slike dokumenter, som kreves oppgitt i henhold til US Internal Revenue Service-regler og forskrifter og som kan leveres elektronisk (hver, et "IRS-skjema 1099"). Beslutningen om å gjøre forretninger med oss ​​og våre tilknyttede selskaper elektronisk er din. Dette dokumentet informerer deg om dine rettigheter angående avsløringer.

Elektronisk kommunikasjon
Eventuelle avsløringer vil bli gitt til deg elektronisk gjennom Reicapitalgrowth.com enten på nettstedet vårt, GRIP-applikasjonen eller via elektronisk post til den bekreftede e-postadressen du oppga.

Omfang av samtykke
Ditt samtykke til å motta avsløringer og gjøre forretninger elektronisk, og vår avtale om å gjøre det, gjelder alle transaksjoner som slike avsløringer gjelder, enten mellom deg og REICG eller mellom deg og våre tilknyttede selskaper. Ditt samtykke vil forbli i kraft så lenge du er en bruker, og hvis du ikke lenger er en bruker, vil det fortsette til et tidspunkt som alle avsløringer som er relevante for transaksjoner som skjedde mens du var en bruker har blitt gjort.

Samtykke til å gjøre forretninger elektronisk
Før du bestemmer deg for å gjøre forretninger elektronisk med REICG eller våre tilknyttede selskaper, bør du vurdere om du har de nødvendige maskinvare- og programvarefunksjonene beskrevet nedenfor.

Krav til maskinvare og programvare
For å få tilgang til og beholde avsløringer elektronisk, må du tilfredsstille følgende maskinvare- og programvarekrav: tilgang til Internett; en e-postkonto og relatert programvare som er i stand til å motta e-post via Internett, skrive ut og lagre slik informasjon; en nettleser som er SSL-kompatibel og støtter sikre økter; og maskinvare som kan kjøre denne programvaren.

TCPA-samtykke
Jeg samtykker uttrykkelig til å motta anrop og meldinger, inkludert automatiske og forhåndsinnspilte meldingsanrop, og SMS-meldinger (inkludert tekstmeldinger) fra oss, våre tilknyttede selskaper, agenter og andre som ringer på deres forespørsel eller på deres vegne, til alle telefonnumre du har oppgitt eller kan gi i fremtiden (inkludert eventuelle mobiltelefonnumre). Mobil- eller mobiltelefonleverandøren din belaster deg i henhold til typen abonnement du har.

Ytterligere mobilteknologikrav
Hvis du får tilgang til nettstedet vårt og avsløringene elektronisk via en mobilenhet (som smarttelefon, nettbrett osv.), må du i tillegg til kravene ovenfor sørge for at du har programvare på mobilenheten din som lar deg skrive ut og lagre avsløringene som ble presentert for deg under søknadsprosessen. Hvis du ikke har disse mulighetene på din mobile enhet, vennligst gå til nettstedet vårt via en enhet som tilbyr disse egenskapene.

Uttak av samtykke
Du kan ikke trekke tilbake slikt samtykke så lenge du har utestående investeringer gjort gjennom nettstedet. Hvis du ikke har noen utestående investeringer gjort gjennom nettstedet og ønsker å trekke tilbake samtykket til å gjøre forretninger elektronisk, vil vi avslutte din registrerte brukerkonto hos oss.

Du kan kontakte oss via e-post på support@reicapitalgrowth.com. Du kan også nå oss skriftlig til oss på følgende adresse:

REI Capital Management LLC.
Sommergate 970
Stamford, CT 06905

Hvis du er en individuell bruker, vil du holde oss informert om enhver endring i e-postadressen eller hjemmeadressen din, slik at du kan fortsette å motta alle avsløringer i tide. Hvis din registrerte e-postadresse endres, må du varsle oss om endringen ved å sende en e-post til support@reicapitalgrowth.com. Du samtykker også i å oppdatere din registrerte bostedsadresse og telefonnummer på nettstedet hvis de endres. Hvis du er en bedrifts- eller enhetsbruker eller handler på vegne av en virksomhet eller enhet, vil du holde oss informert om enhver endring av e-postadressen, telefonnummeret og primære forretningsadressen din.

Du vil skrive ut en kopi av denne avtalen for dine arkiver, og du godtar og erkjenner at du kan få tilgang til, motta og beholde alle avsløringer elektronisk sendt via e-post eller lagt ut på nettstedet.

Verdipapirsaker

Uavhengig av det motsatte i denne avtalen, skal ikke noe i denne avtalen anses å være en fraskrivelse, og vi vil ikke påstå at det har vært en fraskrivelse, som ikke ville være tillatt i henhold til paragraf 14 i Securities Act av 1933, Seksjon 29(a) i Securities Exchange Act av 1934, eller andre gjeldende bestemmelser i føderale og statlige verdipapirlover.

Ingen investeringsråd eller oppfordring
REICG er ikke et investeringsselskap og gir ikke investeringsrådgivning. All informasjon på nettstedet eller tjenestene er kun til informasjonsformål, og utgjør ikke investeringsrådgivning, finansiell, juridisk, skattemessig eller annen rådgivning. Du godtar at alle beslutninger du tar i investeringssaker er ditt fulle ansvar, og du godtar å rådføre deg med dine egne finansielle rådgivere før du tar investeringsbeslutninger. Du godtar å akseptere fullt ansvar for enhver investering du gjør. Selskapet, dets nettsted og tjenester er ikke en erstatning for råd eller tjenester fra en finansiell rådgiver. Du forstår at kjøp av investeringsverdier gjennom tjenestene innebærer risiko for tap. For å forstå risikoen forbundet med å investere gjennom tjenestene, vennligst besøk vår Tilbyr sirkulær innlevert til Securities Exchange Commission.

UTEN BEGRENSNING AV NOE I DISSE VILKÅRENE, GIR SELSKAPET INGEN GARANTIER OG HAR IKKE INGEN ANSVAR MED HENSYN TIL NOEN INVESTERINGER, VERDIPILIER ELLER YTELSEN AV DERES.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal ingen informasjon eller kommunikasjon på nettstedet eller tjenestene utgjøre et tilbud om å kjøpe eller selge eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge investeringer, verdipapirer eller andre finansielle instrumenter. Selskapet gir ingen representasjoner eller garantier, uttrykte eller underforståtte, angående tilrådeligheten av å investere i noe som tilbys gjennom nettstedet. Tidligere resultater for enhver investering er ikke en veiledning for fremtidig ytelse. Videre utgjør ikke informasjonen på nettstedet, og kan ikke brukes til eller i forbindelse med, et tilbud eller oppfordring av noen i noen stat eller jurisdiksjon der et slikt tilbud eller oppfordring ikke er autorisert eller tillatt, eller til noen person som det er ulovlig å gi et slikt tilbud eller oppfordring til.

Ikke en innskuddskonto
Du bekrefter at du forstår og erkjenner at REICG ikke er en bank eller depotinstitusjon. Eventuelle investeringsverdier som er tilgjengelige via nettstedet eller tjenestene er ikke depotbankkontoer, og er derfor ikke forsikret av Federal Deposit Insurance Corporation eller av noen annen statlig instans.

Kontoprofil
Når du fullfører registreringsprosessen, oppretter du en konto og blir en registrert bruker av nettstedet. Kontoen din lar deg delta i tjenestene, underlagt vilkårene og selskapets retningslinjer for personvern. Selskapet forbeholder seg retten til å nekte en bruker å registrere eller bruke tjenestene uansett grunn, etter selskapets eget skjønn.

Noen funksjoner eller tjenester som tilbys på eller gjennom nettstedet og applikasjonen kan kreve at du åpner en konto og oppretter en profil, og gir personlig identifiserbar informasjon, inkludert men ikke begrenset til navnet ditt, personnummeret ditt, adressen din, e-postadressen din. , og spesifikk informasjon om din økonomiske situasjon (samlet kalt din "klientinformasjon"). Du er alene ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til ditt medlemsnavn og passord. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart om enhver uautorisert bruk av ditt medlemsnavn, passord eller konto. Selskapet vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som følge av uautorisert bruk av kontoen din, og du samtykker i å holde selskapet og dets administrerende medlemmer, offiserer, aksjeeiere, ansatte, partnere, foreldre, datterselskaper, agenter, tilknyttede selskaper skadesløse, og lisensgivere (samlet "tilknyttede selskaper"), etter behov, for enhver upassende, uautorisert eller ulovlig bruk av kontoen din og som ellers er angitt i disse bruksvilkårene.

Kontobegrensninger

Brukerrestriksjoner / forbudt bruk
Du samtykker i å ikke bruke nettstedet til å:

 • bryte eller oppmuntre til brudd på lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov eller delta i ondsinnede aktiviteter, inkludert sending av meldinger som er ulovlig, injurierende, ærekrenkende, fornærmende, seksuelt eksplisitt, truende, vulgær, profan, rasistisk støtende eller på annen måte støtende. , som bestemt av REICG etter eget skjønn;
 • bruke en hvilken som helst robot, edderkopp, applikasjon for nettstedsøk/henting eller annen manuell eller automatisk enhet eller prosess for å hente, indeksere, "datamine" eller på noen måte reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av nettstedet, applikasjonen eller tjenestene;
 • krenke ethvert patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett, rett til publisitet eller andre rettigheter til noen part;
 • overføre programvare eller materiale som inneholder virus, ormer, trojanske hester, defekter eller andre gjenstander av destruktiv karakter eller forstyrre eller forstyrre eller skade nettstedet eller dets sikkerhet, inkludert men ikke begrenset til tjenestenektangrep, forfalsket ruting eller e-post adresseinformasjon eller lignende metoder eller teknologi;
 • forsøke å bruke en annen brukers konto, utgi seg for en annen person eller enhet, gi feilaktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet, inkludert (uten begrensning) REICG eller opprette eller bruke en falsk identitet;
 • samle inn eller lagre personopplysninger om andre brukere av våre nettsteder;
 • forsøk på å få uautorisert tilgang til nettstedet eller deler av det som er begrenset fra generell tilgang;
 • endre, tilpasse, oversette, selge, reversere, skaffe koden, dekompilere eller demontere noen del av nettstedet, applikasjonen eller tjenestene;
 • bruke metakoder eller annen "skjult tekst" som bruker REICG-navnet, varemerkene eller produktnavnene;
 • få tilgang til eller bruke deler av innholdet hvis du er en direkte eller indirekte konkurrent til selskapet, eller gi, avsløre eller overføre deler av innholdet til en direkte eller indirekte konkurrent til selskapet;
 • delta i enhver aktivitet som forstyrrer en tredjeparts mulighet til å bruke eller nyte nettstedet eller som krenker andres rettigheter;
 • hjelpe enhver tredjepart med å delta i enhver aktivitet som er forbudt i henhold til disse bruksvilkårene.
 • sende, tillate, aktivere eller støtte overføring av masse uønsket, uautorisert kommersiell reklame eller oppfordringer via e-post (spam);
 • utføre enhver handling som påfører en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen til nettstedet eller applikasjonen;
 • ramme inn eller speil noen del av nettstedet, plassere popup-vinduer over sidene, eller på annen måte påvirke visningen av sidene

Rapporter misbruk
Hvis du mener at noen brukere av nettstedet bryter disse vilkårene, vennligst kontakt oss på support@Reicapitalgrowth.com.

Oppsigelse

Du godtar at selskapet av en hvilken som helst grunn, etter eget skjønn og uten varsel, kan avslutte, deaktivere eller begrense tilgangen din til eller bruken av dette nettstedet og tjenestene uansett grunn, inkludert uten begrensning, hvis vi mener at du har krenket eller handlet i strid med noen del av denne avtalen.

Grunner for slik oppsigelse kan omfatte, men er ikke begrenset til (i) lengre perioder med inaktivitet, (ii) brudd på disse vilkårene, (iii) uredelig, trakasserende eller fornærmende atferd, (iv) atferd som er skadelig for andre brukere, tredje parter, eller selskapets forretningsinteresser eller (v) brudd på tredjeparts immaterielle rettigheter.

Du kan avslutte kontoen din når som helst ved å sende en e-post til support@Reicapitalgrowth.com. Enhver suspensjon, oppsigelse eller kansellering skal ikke påvirke dine forpliktelser overfor selskapet under disse vilkårene (inkludert, men ikke begrenset til, eierskap, åndsverk, skadesløsholdelse og ansvarsbegrensning), som er ment å overleve slik suspensjon, oppsigelse eller kansellering.

Opphavsrett

Innholdet, nettstedet og applikasjonen eies av REICG eller dets sponsor REI Capital Management LLC, tilknyttede selskaper og/eller deres lisensgivere og leverandører. Bortsett fra det formål å få tilgang til GRIP-applikasjonen, ingen informasjon eller materiale fra dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til investeringsinformasjon, tekst, videoer, fotografier, grafikk, bruker- og visuelle grensesnitt, varemerker, logoer, algoritmer, funksjoner, funksjoner og datamaskin kode, inkludert men ikke begrenset til design, struktur, "utseende og følelse" og plassering av innholdet som er tilgjengelig på nettstedet, kan reproduseres, redistribueres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, oversettes eller overføres på noen som helst måte uten skriftlig samtykke fra REICG. Ingen tilgjengelig informasjon fra REICG kan høstes eller på annen måte samles inn uten skriftlig samtykke fra REICG.

Med forbehold om de begrensede rettighetene til å bruke nettstedet, GRIP-applikasjonen og tjenestene i henhold til disse bruksvilkårene, beholder vi alle rettigheter, eiendomsrett og interesser i og til nettstedet, applikasjonen og tjenestene, inkludert all relatert intellektuell eiendom som finnes deri.

For å bruke visse deler av nettstedet, kan du bli bedt om å oppgi visse personlige opplysninger. All personlig informasjon du oppgir må være nøyaktig, fullstendig og holdes oppdatert.

Tredjeparts tjenesteleverandør

For å bruke betalingsfunksjonaliteten til REICG, må du åpne en "Access API"-konto levert av
ulike tredjepartsforvaltere, banker og lisensierte pengeoverføringsselskaper som har inngått samarbeid med REICG. Inkluderer, men ikke begrenset til; Circle.com, Dwolla, Inc. og andre, og du må godta deres vilkår for bruk og personvernreglene til institusjonene du velger å sende og motta betalinger. Enhver av dine midler som holdes i en eller flere av disse finansielle enhetene kan holdes av den enhetens finansinstitusjonspartnere som angitt i deres vilkår for bruk.

Du autoriserer REICG til å dele din identitet og kontodata med disse finansinstitusjonene med det formål å åpne og støtte kontoen din, og du er ansvarlig for nøyaktigheten og fullstendigheten til disse dataene. Du forstår at du vil få tilgang til og administrere dine tredjeparts finansielle kontoer gjennom REICG, og tredjeparts kontovarsler vil bli sendt av REICG, ikke finansinstitusjonen. Vi vil gi kundestøtte for din tredjeparts finansielle kontoaktivitet, og kan nås på https://Reicapitalgrowth.com, support@Reicapitalgrowth.com eller direkte via GRIP-applikasjonen.

Du godtar å holde REICG skadesløs for eventuelle tap vi pådrar oss basert på din manglende evne til å gi nøyaktig, sannferdig eller fullstendig informasjon til en tredjeparts finansinstitusjon, eller å bruke nettstedet eller GRIP-applikasjonen til uautoriserte eller ulovlige formål. Videre godtar du å holde REICG skadesløs for eventuelle tilbakeføringsgebyrer som vurderes mot REICG på grunn av utilstrekkelige midler på bankkontoen(e) eller på grunn av en eller annen grunn innenfor din kontroll.

Ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensninger

Din bruk av alle aspekter av nettstedet er på egen risiko. Selskapet gir ingen representasjoner eller garantier overhodet med hensyn til nettstedet eller tjenestene, bortsett fra det som er angitt i delen "tredjeparts tjenesteleverandører" i disse tjenestevilkårene. REICG, dets relaterte enheter, dets tjeneste- og informasjonsleverandører, dets lisensgivere og dets eller deres respektive offiserer, direktører, ansatte eller agenter (samlet "REICG-parter") skal ikke ha noe ansvar, betinget eller annet, for nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten , presentasjon eller tilgjengelighet av informasjon eller for enhver avgjørelse eller handling tatt av deg, enten direkte eller indirekte, i avhengighet av informasjonen på dette nettstedet eller gjennom tjenesten vår, eller for avbrudd av data, informasjon eller andre aspekter av denne siden. Tidligere resultater av en investerings- eller investeringsstrategi kan ikke garantere dens fremtidige ytelse, og REICG-partene skal ikke ha noe ansvar for dine eller noen annen parts investeringsbeslutninger, inkludert strukturen og diversifiseringen av investeringsporteføljen din. Videre gir REICG-partene ingen representasjoner om egnetheten til informasjonen, programvaren, produktene eller tjenestene på dette nettstedet eller gjennom vår tjeneste. REICG-partene kan ikke garantere og skal ikke ha noe ansvar for aktualitet, dupliseringer eller forsinkelser i utførelsen av bestillinger og kjøp du ønsker å gjøre eller har gjort.

I den fulle utstrekning loven tillater, fraskriver REICG-partene seg uttrykkelig alle garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig, underforstått eller lovfestet, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ikke- krenkelse, relatert til nettstedene og tjenestene våre.

Du forstår og godtar at din bruk av nettstedene og tjenestene våre er på egen risiko. All informasjon, nettsteder, programvare, produkter og tjenester leveres "som den er" og "som tilgjengelig" uten noen form for garanti.

For å unngå tvil, under ingen omstendigheter, vil noen av REICG-partene være ansvarlige overfor deg eller noen person eller enhet som krever gjennom deg tap, skade, ansvar eller skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med din tilgang til, bruk manglende evne til å bruke eller stole på noen av våre nettsteder og tjenester eller innhold, produkter eller tjenester som tilbys deg gjennom eller i forbindelse med noen av våre nettsteder og tjenester. Dette er en omfattende ansvarsbegrensning som gjelder for alle tap og skader av noe slag, enten direkte eller indirekte, generelt, spesielt, tilfeldig, følgemessig, eksemplarisk eller på annen måte, inkludert uten begrensning tap av fortjeneste hovedstol eller inntekt, forretningsavbrudd, forretningsomdømme eller goodwill, tap av programmer eller informasjon eller annet immaterielt tap som oppstår ved bruk av eller manglende evne til å bruke tjenesten, eller informasjon, eller permanent eller midlertidig opphør av slik tjeneste eller tilgang til informasjon, eller sletting eller korrupsjon av innhold eller informasjon, eller manglende lagring av innhold eller informasjon. Denne ansvarsbegrensningen gjelder uansett om det påståtte ansvaret er basert på kontrakt, uaktsomhet, tort, objektivt ansvar eller annet grunnlag; selv om noen part har blitt informert om eller burde ha visst om muligheten for slike skader; og uten hensyn til suksessen eller effektiviteten til andre rettsmidler.

Hvis noen del av denne ansvarsbegrensningen av en eller annen grunn blir funnet å være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, vil det samlede ansvaret til partene under slike omstendigheter overfor deg eller enhver person eller enhet som krever gjennom deg for ansvar som ellers ville ha vært begrenset. ikke overstige hundre amerikanske dollar. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av visse garantier eller begrensning eller utelukkelse av ansvar for visse typer skader. Følgelig kan det hende at noen av de ovennevnte ansvarsfraskrivelsene og ansvarsbegrensninger ikke gjelder deg.

Dine garantier

Du representerer og garanterer overfor selskapet at (a) all informasjon, inkludert, uten begrensning, klientinformasjon, som du gir oss er nøyaktig og sannferdig, (b) du har myndighet til å dele klientinformasjon med oss ​​og gi oss rett til å bruke klientinformasjon som gitt i disse bruksvilkårene og personvernerklæringen, og (c) din aksept og bruk av nettstedet og/eller GRIP-applikasjonen i henhold til disse bruksvilkårene ikke bryter med gjeldende lov eller annen kontrakt eller forpliktelse som du er part i eller på annen måte er bundet til.

Din tillit til informasjonen som er tilgjengelig på nettstedet eller applikasjonen eller lokalisert gjennom bruk av tjenestene og dine interaksjoner med tredjepartsbrukere identifisert gjennom tjenestene er KUN PÅ DIN EGEN RISIKO. Dine interaksjoner med andre brukere eller annonsører, inkludert betaling og levering av varer eller tjenester, og eventuelle andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner knyttet til slike forretninger, er utelukkende mellom deg og den andre personen eller enheten, og du godtar at vi ikke vil være ansvarlig for tap eller skade som oppstår som et resultat av slike forretninger eller med hensyn til andre personers eller enheters bruk eller avsløring av din personlig identifiserbare informasjon. Hvis det er en tvist mellom deg og en tredjepart som ikke er spesifikt nevnt i disse vilkårene, er vi ikke forpliktet til å bli involvert, og du godtar at du vil håndtere enhver slik tvist eller uenighet direkte, og at du ikke vil fremsette noen krav mot oss med hensyn til produkter eller tjenester kjøpt gjennom din bruk av tjenestene.

Avbrudd på nettstedet

Tjenestene kan være underlagt begrensninger, forsinkelser og andre vanskeligheter som er iboende i bruken av Internett, mobile enheter og elektronisk kommunikasjon. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser, leveringsfeil eller andre skader som følge av slike problemer. Vi garanterer ikke at nettstedet, GRIP-applikasjonen eller tjenestene vil være operative til enhver tid. Vi forbeholder oss retten til å gjøre noe av følgende, når som helst og uten varsel: (1) å endre, suspendere eller avslutte driften av eller tilgangen til nettstedet, GRIP-applikasjonen og -tjenestene, eller noen del av nettstedet eller applikasjonen; (2) å modifisere eller endre nettstedet, GRIP-applikasjonen eller -tjenestene, eller deler av nettstedet, applikasjonen eller tjenestene, og eventuelle gjeldende retningslinjer eller vilkår; og (3) å avbryte driften av nettstedet, applikasjonen og/eller leveringen av tjenester, eller noen del av nettstedet, applikasjonen eller tjenestene, etter behov for å utføre rutinemessig eller ikke-rutinemessig vedlikehold, feilretting eller andre endringer.

Begrensning av rettsmidler

Hvis du er misfornøyd med noen del av nettstedet eller GRIP-applikasjonen, eller med noen av disse vilkårene for bruk, er ditt eneste rettsmiddel å slutte å bruke nettstedet og applikasjonen.

SELSKAPET SKAL IKKE UNDER INGEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFENDE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER ELLER NOEN SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER FOR TAP AV BRUK I EN DATA SOM ER MED EN DATA MED ELLER BRUKEN ELLER YTELSEN AV NETTSTEDET, APPLIKASJONEN ELLER DERES RESPEKTIVA INNHOLD, MED FORSINKELSE ELLER MANGLENDE TILGANG TIL ELLER BRUKE NETTSTEDET, APPLIKASJONEN ELLER RELATERTE TJENESTER, TILLEVELSE AV ELLER MANGLENDE TILLEVELSE AV TJENESTER FOR EN TJENESTER, OG TJENESTER, TJENESTER GJØRT TILGJENGELIG ELLER FÅET GJENNOM NETTSTEDET, GRIP-APPLIKASJONEN ELLER DERES RESPEKTIVA INNHOLD, ELLER PÅ ANNEN MÅTE SOM OPPSTÅR VED BRUK ELLER TILGANG TIL NETTSTEDET, BRUK AV APPLIKASJONEN ELLER BRUK AV TJENESTERNE, BLIVER, VENTIl. ANSVAR ELLER ANNET, SELV OM SELSKAPET HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR SKADER. EVENTUELLE TJENESTER ELLER INNHOLD SOM GJØRES TILGJENGELIG ELLER OPNÅES GJENNOM BRUK AV NETTSTEDET ELLER APPLIKASJONEN, OG ALL ANNEN BRUK AV NETTSTEDET ELLER APPLIKASJONEN, GJØRES PÅ DITT EGEN Skjønn og RISIKO, OG DU VIL KUN VÆRE FOR DIN KOMPONERING TAP AV DATA SOM FØLGER AV DETTE.

Skadeserstatning

Du samtykker i å holde selskapet og dets tilknyttede selskaper, ledere, direktører, agenter og ansatte skadesløse med hensyn til søksmål, krav eller krav, inkludert rimelige advokathonorarer, fremsatt av deg eller en tredjepart på grunn av eller som følge av din brudd på disse vilkårene for bruk, inkludert din uredelige eller ondsinnede bruk av nettstedet, applikasjonen og/eller tjenestene, eller misbruk eller misbruk av nettstedet, applikasjonen og/eller tjenestene; eller ditt brudd på gjeldende lover, regler eller forskrifter i forbindelse med din bruk av nettstedet, applikasjonen eller tjenestene.

Bindende voldgift

Ethvert krav, tvist eller uenighet av hvilken som helst art som oppstår fra eller relatert til disse bruksvilkårene skal løses ved endelig og bindende voldgift. Voldgiften skal gjennomføres i staten Delaware, og dommen over voldgiftsdommen kan avgis til enhver domstol som har jurisdiksjon. Voldgiftsdommer skal være autorisert til å tilkjenne kompenserende skader, men skal ikke være autorisert til å tilkjenne ikke-økonomiske skader som for emosjonell nød, eller smerte og lidelse eller straff eller indirekte, tilfeldig skade eller følgeskader.

Bortsett fra der det er forbudt, godtar du at: (1) alle tvister, krav og søksmål som oppstår fra eller knyttet til denne siden eller applikasjonen skal løses individuelt, uten å ty til noen form for gruppesøksmål; (2) alle krav, dommer og belønninger skal begrenses til faktiske utgifter som påløper, men under ingen omstendigheter advokathonorarer; og (3) under ingen omstendigheter vil du få tillatelse til å oppnå priser for, og du frasier deg herved alle rettigheter til å kreve indirekte, straff, tilfeldige skader og følgeskader og andre skader, bortsett fra faktiske utgifter, og enhver og alle rettigheter til å få skader multiplisert eller på annen måte økt.

Hver part skal bære sine egne advokathonorarer, kostnader og utlegg som oppstår som følge av voldgiften, og skal betale en lik del av honorarene og kostnadene til voldgiftsdommeren; voldgiftsdommeren kan imidlertid gi den rådende part refusjon av sine rimelige advokathonorarer og kostnader (inkludert for eksempel honorarer for sakkyndige vitner og reiseutgifter), og/eller honorarene og kostnadene til voldgiftsdommeren. Ved å godta denne bindende voldgiftsbestemmelsen, forstår du at du gir avkall på visse rettigheter og beskyttelser som ellers kan være tilgjengelige hvis et krav eller en tvist ble avgjort ved rettstvist, inkludert, uten begrensning, retten til å søke eller få visse typer erstatning utelukket av denne voldgiftsbestemmelsen, retten til en juryrettssak, visse rettigheter til å anke, retten til å fremsette krav som gruppemedlem i enhver påstått klasse- eller representativ prosess, og retten til å påberope seg formelle prosedyreregler og bevis.

Klasse Handlingsavvisning

Du og selskapet er enige om at enhver voldgift skal være begrenset til kravet mellom selskapet og deg individuelt. DU OG SELSKAPET ER ENIG OM AT (a) DER GÅR DER AV ER ENHVER RETTIGHET ELLER MYNDIGHET FOR AT ENHVER TVIST SKAL MØDES PÅ KLASSE-HANDLING-BASIS ELLER FOR Å BRUKE KLASSESØKNINGSPROSEDYRER; (b) DU AVSKRIVER RETTIGHETER ELLER MYNDIGHET FOR ENHVER Tvist som skal bringes I EN PÅSTÅT REPRESENTATIV KAPASITET ELLER SOM EN PRIVAT GENERALATOR; OG (c) INGEN VOLDGIFT SKAL BLI SAMMEN MED NOEN ANNEN VOLDGIFT.

Gjeldende lover

Tolkningen av rettighetene og forpliktelsene til partene i henhold til denne avtalen, inkludert, i den grad det er aktuelt, eventuelle forhandlinger, voldgift eller andre prosedyrer i henhold til denne avtalen, vil i alle henseender utelukkende være underlagt lovene i staten Delaware, USA. Hver part samtykker i at den kun vil bringe noen søksmål eller saksgang som oppstår fra eller relatert til denne avtalen ved en føderal domstol i delstaten Delaware, USA eller delstatsdomstol i Delaware, USA, og du underkaster deg ugjenkallelig den personlige jurisdiksjonen og verneting til enhver slik domstol i enhver slik sak eller prosess eller i enhver sak eller sak anlagt for slike domstoler av REICG.

Du godtar at det ikke eksisterer noe joint venture, partnerskap, ansettelse eller byråforhold mellom deg og selskapet som et resultat av disse bruksvilkårene eller tilgang til eller bruk av nettstedet, applikasjonen eller deres respektive innhold. Selskapets ytelse under disse bruksvilkårene er underlagt eksisterende lover og juridiske prosesser, og ingenting i disse bruksvilkårene er i strid med selskapets rett til å etterkomme forespørsler fra myndigheter, domstoler og rettshåndhevelser eller krav knyttet til din tilgang eller bruk av nettstedet og/eller applikasjonen eller informasjon gitt til eller samlet inn av selskapet med hensyn til slik bruk.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene for bruk, kan du gjerne kontakte oss på:

REI Capital Management LLC.
Sommergate 970
Stamford, CT 06905

Vilkår for bruk