Bli med i vår nyhetsbrev

Når du navigerer i den labyrintiske verden av skatter på investeringene dine, kan du føle at du prøver å løse verdens mest komplekse puslespill. Når det gjelder REITs, har du å gjøre med et unikt sett med regler som styrer hvordan utbyttet ditt beskattes. Du vil finne at REIT-utbytte kan beskattes som alminnelig inntekt, kvalifisert utbytte eller kapitalgevinster, hver med sin egen sats basert på din personlige skatteklasse. I tillegg kan noen utbytter returnere kapital, i hovedsak utsette skatt til du selger aksjene dine. Det er viktig å forstå disse nyansene for å administrere investeringene dine klokt og ikke la skatter overraske deg. Så la oss avdekke mysteriet med REIT-utbytteskattesatsen og se hvordan den passer inn i ditt økonomiske bilde.

Nøkkelfunksjoner

 • REIT-utbytte kan beskattes med forskjellige satser, inkludert alminnelig inntekt, kapitalgevinster og avkastning av kapital.
 • Flertallet av REIT-utbytte beskattes som alminnelig inntekt, med en maksimal sats på 37 % (tilbake til 39.6 % i 2026).
 • REIT-utbytte kan kvalifisere for en lavere skattesats i visse tilfeller, for eksempel når en REIT foretar en kapitalgevinstutdeling eller en avkastning på kapitalutdeling, eller når utbytte mottas fra et skattepliktig REIT-datterselskap eller annet selskap.
 • REIT-utbytte regnes som gjennomslagsinntekt og kvalifiserer for fradrag for kvalifisert virksomhetsinntekt, slik at skattebetalere kan trekke fra opptil 20 % av inntekten fra gjennomstrømningskilder.

REIT Skatteoversikt

Som investor vil du oppdage at de fleste av dine REIT-utbytte beskattes som alminnelig inntekt, med satsen avhengig av marginalskatteklassen din. Dette betyr at beløpet du betaler er knyttet direkte til ditt skattepliktige inntektsnivå.

Nå, ikke glem at REITs har en unik skattestruktur. Fordi de deler ut minst 90 % av sin skattepliktige inntekt til aksjonærene, betaler de vanligvis ikke selskapsskatt, noe som gjør utbyttet ditt til et sentralt fokus på skattetidspunktet.

Når du mottar disse REIT-utbyttene, er det viktig å forstå at de ikke bare er en flat type inntekt. De kan være en blanding av alminnelig inntekt, kapitalgevinster eller til og med avkastning av kapital. Hver type har sine egne skattemessige konsekvenser. For eksempel er kapitalgevinstdelen av utbyttet ditt underlagt kapitalgevinstskattesatsen, som generelt er lavere enn satsen for alminnelig inntekt.

Du kan også dra nytte av fradraget for kvalifisert forretningsinntekt, som lar deg trekke fra opptil 20 % av REIT-utbyttet ditt. Dette kan effektivt redusere den høyeste skattesatsen du vil betale på kvalifisert REIT-utbytte fra 37 % ned til 29.6 %. Vær imidlertid oppmerksom på at dette fradraget er underlagt visse begrensninger og terskler, så det er ikke en fast satsreduksjon for alle.

For å rapportere REIT-utbytte nøyaktig, vil du motta et skjema 1099-DIV. Dette skjemaet deler opp utbyttet ditt i de ulike kategoriene, slik at du vet hvor mye du skal fordele som alminnelig inntekt, kapitalgevinster eller avkastning av kapital. Å forstå disse nyansene sikrer at du ikke betaler for mye på skatten og får mest mulig ut av investeringene dine i REITs.

Typer REIT-utbytte

Hvorfor bør du forstå de forskjellige typene REIT-utbytte når du vurderer skatteforpliktelsene dine? Å kjenne forskjellene er avgjørende fordi hver type kan påvirke skattene dine forskjellig. Her er en oversikt:

 • Vanlig inntekt
 • De fleste REIT-utbytte beskattes som alminnelig inntekt, som kan være så høy som 37 %.
 • Disse utbyttene drar ikke nytte av de lavere skattesatsene som kvalifisert utbytte nyter godt av.
 • Kvalifiserte utbytter
 • En del av REIT-utbytte kan klassifiseres som kvalifisert utbytte.
 • Disse beskattes med en lavere sats, i likhet med langsiktige kapitalgevinster.
 • Ikke-skattepliktig avkastning av kapital
 • Denne delen av et REIT-utbytte reduserer investeringens kostnadsgrunnlag.
 • Det beskattes ikke umiddelbart, men påvirker kapitalgevinster når du selger aksjene dine.

Å forstå disse typene vil hjelpe deg med å planlegge skatten bedre og potensielt spare penger. Slik kan de påvirke deg:

 • Innvirkning på skatten din
 • Vanlige inntektsskattesatser gjelder for ordinært inntektsutbytte.
 • Kvalifisert utbytte kan redusere skatteregningen din på grunn av fortrinnsrett.
 • Ikke-skattepliktig avkastning av kapital kan utsette skatt, men krever nøye sporing av kostnadsgrunnlaget.

Individuelle skattesatser

Du må vurdere din individuelle skattesats når du bestemmer hvor mye du skal skylde på utbytte fra REIT-investeringene dine. Siden flertallet av REIT-utbytte beskattes som alminnelig inntekt, er de underlagt din marginale skattesats, som er satsen du betaler på din siste inntektskrone. Denne satsen varierer basert på din skattepliktige inntekt og arkivstatus og kan være så høy som 37%. Vær imidlertid oppmerksom på at individuelle skattesatser er planlagt å gå tilbake til maksimalt 39.6 % i 2026.

Kvalifisert REIT-utbytte er kvalifisert for en mer gunstig behandling, i likhet med langsiktige kapitalgevinster. Dette betyr at de kan beskattes med en lavere sats, som vanligvis begrenser seg til 20 % for høyinntektstakere, pluss en Medicare-overskatt på 3.8 % når det er aktuelt. Men her er noe som kan blidgjøre avtalen: en del av disse utbyttene kan kvalifisere for det kvalifiserte inntektsfradraget. Dette lar deg trekke fra opptil 20 % av ditt kvalifiserte REIT-utbytte, og potensielt redusere den høyeste effektive skattesatsen på disse utbyttene til nesten 29.6 %.

Det er viktig å huske at dine individuelle skattesatser er sentrale i beregningen av skatteplikten din. Enten du har å gjøre med ordinær inntekt fra REIT-utbytte eller muligens lavere beskattede kvalifiserte utbytter, er det avgjørende å forstå hvordan disse prisene samhandler med den samlede inntekten din for en nøyaktig vurdering av skatteforpliktelsene dine. Og hvis du vurderer salg av REIT-investeringen din, vil eventuelle langsiktige kapitalgevinster også bli beskattet i henhold til disse individuelle satsene, underlagt visse terskler og betingelser.

Beskatning på bedriftsnivå

Dykk ned i detaljene ved beskatning på selskapsnivå, og du vil oppdage at REIT-er omgår tradisjonelle selskapsskatter ved å overføre brorparten av skattepliktig inntekt direkte til aksjonærene som utbytte. Denne unike strukturen kommer ikke bare deg som investor til gode, men former også måten REITs opererer på i markedet.

Her er en oversikt over hvordan beskatning på bedriftsnivå fungerer for REITs:

 • REITs og beskatning på bedriftsnivå
 • Ikke betal selskapsskatt hvis de overholder visse IRS-regler
 • Må dele ut minst 90 % av skattepliktig inntekt til aksjonærene som utbytte
 • Dette fordelingskravet sikrer at overskudd beskattes på aksjonærnivå i stedet for på selskapsnivå
 • Hjelper REITs med å gi høyere utbytte sammenlignet med tradisjonelle aksjer

For å kvalifisere som REIT og nyte disse skattefordelene, må et selskap overholde strenge IRS-regler, inkludert:

 • Kvalifisert som REIT
 • Må investere minst 75% av totale eiendeler i eiendom
 • Må hente minst 75 % av bruttoinntekten fra husleie, boliglånsrenter eller eiendomssalg
 • Må ha minimum 100 aksjonærer etter det første året som REIT
 • Ingen fem aksjonærer kan eie mer enn 50 % av aksjene i løpet av siste halvdel av skatteåret

Å forstå disse reglene er avgjørende fordi de dikterer REITs finansielle strategier og, senere, potensielle utbytte og skattemessige implikasjoner. Ved å unngå dobbeltbeskatningen som vanligvis forekommer på bedriftsnivå, kan REITs bli et kraftig verktøy for inntektsfokuserte investorer som deg. Men selv om du ikke har å gjøre med skatter på selskapsnivå, bør du være forberedt på de individuelle skattesatsene som gjelder for utbyttet du mottar fra REIT-investeringene dine.

Andelseieres skattemessige konsekvenser

Med tanke på de ulike typene REIT-utbytte, må du forstå hvordan hver av dem beskattes for nøyaktig å rapportere inntekten din og vurdere skatteplikten din. Skattebehandlingen av REIT-utdelinger varierer, med hoveddelen av utbytteinntekten typisk beskattet som alminnelig inntekt. Dette betyr at den er underlagt marginalskatteklassen din, som kan være så høy som 37 %, eller 39.6 % i 2026.

Imidlertid er ikke alle REIT-utdelinger rett ordinær inntekt. Noen kan kvalifisere som kapitalgevinster, beskattet med kapitalgevinster, som generelt er lavere. Disse satsene er maksimalt 20 % – pluss 3.8 % Medicare-tilleggsskatt hvis aktuelt – og gir en potensiell skattefordel. I henhold til gjeldende lov kan du også trekke fra opptil 20 % av ditt kvalifiserte REIT-utbytte under fradraget for kvalifisert forretningsinntekt (QBI), noe som potensielt reduserer den effektive skattesatsen på denne delen av utbytteinntekten din.

Men det er mer. Noen REIT-utdelinger kan klassifiseres som avkastning av kapital, som ikke umiddelbart er skattepliktig. I stedet reduserer det kostnadsgrunnlaget ditt i REIT, og utsetter skatter til du selger aksjene dine. På det tidspunktet kan salget bli gjenstand for gevinstbeskatning basert på det reduserte grunnlaget.

Husk at skatteplikten din ikke slutter på føderalt nivå. Statlige og lokale skatter kan også gjelde, og den spesifikke skattebehandlingen kan variere fra jurisdiksjon. Så det er avgjørende å konsultere en skatterådgiver for å navigere i de komplekse reglene og sikre at du oppfyller alle skatteforpliktelsene dine.

QBI-fradraget forklart

Du er sannsynligvis nysgjerrig på hvordan fradraget for kvalifisert bedriftsinntekt kan påvirke skattene dine, spesielt hvis du mottar REIT-utbytte.

Å forstå at du er kvalifisert for QBI-fradraget er avgjørende, siden det kan påvirke skatteberegningene dine betydelig.

La oss utforske hvordan du beregner dette fradraget og de spesifikke måtene det påvirker skattebehandlingen av dine REIT-utbytte.

Kvalifisering for QBI-fradrag

Som investor i REIT-er er du kvalifisert for fradraget for kvalifisert forretningsinntekt, som lar deg trekke fra opptil 20 % av REIT-utbyttet på selvangivelsen. Dette betydelige skattefradraget, innført av skattekutt- og jobbloven, kan redusere den skattepliktige inntekten din betydelig. Her er det du trenger å vite om kvalifisering for qbi-fradrag:

 • Skattekutt og fordeler i jobbloven
 • *20 % fradrag*: Ta 20 % fradrag på kvalifisert REIT-utbytte.
 • *Pass-through-inntekt*: REIT-utbytte behandles som pass-through-inntekt, og kvalifiserer for QBI.
 • Kvalifisert for fradraget
 • *Kvalifiserte utbytter*: Sørg for at utbyttet ditt oppfyller kriteriene for QBI.
 • *Inntektsgrenser*: Vær oppmerksom på inntektsgrenser som kan påvirke fradragsbeløpet.

Å forstå disse detaljene kan optimalisere skattefradraget og påvirke investeringsavkastningen.

Beregning av QBI-fradrag

For å beregne QBI-fradraget ditt for REIT-utbytte, må du finne ut hvilken del av disse utbyttene som kvalifiserer under IRS-retningslinjene. Takket være skattekutt og jobbloven, er du kvalifisert for fradraget for kvalifisert forretningsinntekt, som gjelder for gjennomføringsenheter, inkludert eiendomsinvesteringsfond (REIT). Du kan trekke opptil 20 prosent av ditt kvalifiserte REIT-utbytte fra din skattepliktige inntekt.

Her er en enkel oversikt:

Inntektstype Fradragsrett
Kvalifisert REIT-utbytte Kvalifisert for fradrag
Ikke-kvalifiserte utbytter Ikke kvalifisert
Avkastning av kapital Reduserer kostnadsgrunnlag
Vanlig inntekt Fullt skattepliktig
Kapitalgevinster Langsiktige priser gjelder

REIT-utbyttepåvirkning

Å forstå virkningen av REIT-utbytte på skattene dine er avgjørende, siden de er kvalifisert for fradraget for kvalifisert forretningsinntekt, noe som potensielt reduserer din skattepliktige inntekt. Dette kan i betydelig grad påvirke hvor mye føderal skatt du skylder. Her er det du trenger å vite:

 • Skattemessig behandling av REIT-utbytte
 • Vanlige inntektsfordelinger fra REITs beskattes med din marginale sats, men QBI-fradraget gjelder.
 • Kvalifisert REIT-utbytte beskattes med gunstige langsiktige skattesatser for kapitalgevinster.
 • QBI-fradragsfordeler
 • Reduserer skattepliktig inntekt
 • Opptil 20 % av REIT-utbytte kan være fradragsberettiget, noe som reduserer belastningen på din skattepliktige inntekt.
 • Senker effektive skattesatser
 • Fradraget kan redusere den høyeste effektive skattesatsen på REIT-utbytte, noe som gjør utdelinger fra REIT-er mer attraktive.

REIT skattefordeler ved utbytte

Du vil finne at flere skattefordeler følger med å investere i REITs, spesielt når det gjelder hvordan utbytte beskattes. Forståelse av disse skattefordelene ved reit utbytte kan påvirke den samlede skattebyrden din betydelig, noe som gjør det viktig å få et grep om skattefordelene som REITs tilbyr.

Flertallet av REIT-utbytte beskattes som alminnelig inntekt, noe som betyr at de er underlagt din marginale skattesats. På grunn av skattekutt og jobbloven har du imidlertid lov til å trekke fra opptil 20 % av disse utbyttene, noe som effektivt kan redusere skattesituasjonen din.

I tillegg kan noen utbytter kvalifisere som kvalifisert utbytte og som sådan dra fordel av å bli beskattet med de reduserte kapitalgevinstsatsene, som er en klar fordel i forhold til vanlige inntektsskattesatser. Dette kan potensielt redusere skattebyrden ytterligere, avhengig av din spesifikke skatteklasse. Og la oss ikke glemme kapitalgevinstdistribusjoner, som behandles som langsiktige gevinster uavhengig av hvor lenge du har holdt REIT-aksjene, og gir en skattefordel i form av en lavere skattesats.

Dessuten kan en del av utbyttet du mottar klassifiseres som avkastning på kapital. Disse utbyttene beskattes ikke umiddelbart; i stedet reduserer de kostnadsgrunnlaget ditt i investeringen, og utsetter skatteplikten din til du selger aksjene.

Å navigere i kompleksiteten i skattesituasjonen din med REIT-investeringer kan være intrikat, men skattefordelene – som potensialet for kvalifisert utbytte og den unike behandlingen av avkastning på kapital – er verdt å vurdere når du vurderer investeringsvalgene dine. Rådfør deg alltid med en skatteekspert for å forstå hvordan disse reglene gjelder for dine spesifikke omstendigheter.

Rapportering av REIT-utbytte

Mens du navigerer i kompleksiteten til REIT-investeringer, er det avgjørende at du nøyaktig rapporterer hver type utbytte på selvangivelsen for å overholde IRS-regelverket. Hver utbyttetype påvirker din skattepliktige inntekt forskjellig, så å forstå hvordan du rapporterer dem riktig vil hjelpe deg med å administrere skatteforpliktelsen effektivt.

Når du mottar utbytte fra en REIT, får du et skjema 1099-DIV fra trusten. Dette skjemaet deler opp utbyttet ditt i forskjellige kategorier:

 • Vanlig utbytte:
 • Det meste av utbytteinntektene dine vil ofte falle inn under denne kategorien.
 • Det beskattes med din vanlige inntektsskattesats, som kan variere opptil 37 %.
 • Kvalifisert utbytte:
 • Kan bli underlagt lavere salgsgevinstskattesatser dersom visse betingelser er oppfylt.
 • Husk at ikke alle REIT-utbytte er kvalifisert; sjekk skjema 1099-DIV.
 • Kapitalgevinstdistribusjoner:
 • Disse rapporteres som langsiktige kapitalgevinster.
 • De drar nytte av en maksimal skattesats på 20 %, pluss 3.8 % Medicare-tilleggsskatt.
 • Avkastning av kapital:
 • Ikke umiddelbart skattlagt.
 • Reduserer kostnadsgrunnlaget i REIT, og øker potensielt kapitalgevinsten når du selger.

For å sikre at skatterapporteringen din er nøyaktig:

 • Se nøye gjennom informasjonen som er gitt på skjema 1099-DIV.
 • Skille mellom ulike typer utbytte.
 • Bruk de riktige skattesatsene for hver utbyttetype for å beregne skatteplikten din.

Riktig rapportering av REIT-utbytte er viktig for å unngå uønskede overraskelser fra skattemyndighetene. Hvis du trenger veiledning, REI Capital Growth er en ekspert på eiendomsinvesteringer og kan hjelpe deg med å navigere i disse kompleksitetene. Ikke nøl med å ta kontakt for profesjonelle råd.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rapporteres REIT-utbytte til skattemyndighetene?

Du vil motta et skjema 1099-DIV for dine REIT-utbytte, med detaljer om beløpene du har tjent.

Ordinært utbytte er oppført i boks 1a og skattlagt som inntekt.

Boks 2a viser langsiktige kapitalgevinster, beskattet med gevinstsatser.

Eventuelle avkastningsutbytte reduserer investeringens kostnadsgrunnlag, funnet i boks 3.

Det er ditt ansvar å rapportere disse tallene nøyaktig på selvangivelsen din, ved å bruke informasjonen i skjemaet.

Hva er skattesatsen på utbytte?

Du har åpnet en boks med ormer med skattesatsen på utbytte, har du ikke? Det varierer mye.

Vanligvis betaler du skatt på utbytte til din standard skattesats. Imidlertid kan kvalifisert utbytte beskattes med lavere kapitalgevinster, noe som potensielt kan spare deg for penger.

Du må skille mellom disse typene for å beregne skatteregningen nøyaktig.

Ikke glem, noen utbytter kan til og med få et pass, og slippe gjennom ubeskattet i utgangspunktet som en avkastning på kapital.

Hva er utbyttesatsen for Reits?

Du vil oppdage at utbyttesatsen for REITs varierer.

Vanlig utbytte beskattes med din vanlige inntektsskattesats, mens kvalifisert utbytte drar nytte av en lavere kapitalgevinstsats.

Imidlertid kan det hende at en del av utbyttet ikke skattlegges hvis det anses som en avkastning av kapital.

Det er viktig å sjekke 1099-DIV-skjemaet ditt for å se hvordan utbyttet ditt er klassifisert og rapportere dem riktig på selvangivelsen.

Hvordan beskattes en REIT ETF?

Du vil finne at en REIT ETF beskattes basert på typen inntekt den genererer.

Ordinært utbytte beskattes som vanlig inntekt, mens kvalifisert utbytte kan beskattes med lavere kapitalgevinstsatser.

Kapitalgevinster rapporteres som langsiktige gevinster, og avkastning av kapitalutbytte beskattes ikke umiddelbart, men reduserer kostnadsgrunnlaget, noe som påvirker fremtidig kapitalgevinstskatt.

Rådfør deg alltid med 1099-DIV og en skatteekspert for nøyaktig rapportering.

konklusjonen

Mens du seiler gjennom havet av investeringer, husk at REITs kan være en havn i en storm med sine unike skattefordeler.

Dra nytte av QBI-fradraget og vis ut utbyttetyper for å forankre porteføljen din i skatteeffektive farvann.

Når skattesesongen nærmer seg, vil du være klar til å rapportere REIT-utbytte med selvtillit, og holde mer skatt i brystet.

Sett nå et kurs for kunnskapsrike investeringer og se dine økonomiske horisonter lysne opp.

3 svar på "Hva er REIT-utbytteskattesatsen?"

 1. Hvert besøk her er en mulighet for læring og refleksjon. Takk for dette!

 2. "Takk for at du er en motiverende arkitekt, som bygger broer av besluttsomhet og utholdenhet i innleggene dine!"

 3. «Denne bloggen er en solstråle i informasjonsstormen. Takknemlig for deres forpliktelse til å tilby pålitelig og godt strukturert innhold!»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *

Dette feltet er obligatorisk.

Dette feltet er obligatorisk.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for eiendomsinvesteringsstrategier og markedstrender.