Blockchain & Pasuri të Patundshme Tregtare me REI Capital Growth | Tokenizimi i Aseteve Dixhitale Vertalo

Publikuar: Dhjetor 1, 2020

Blockchain & Pasuri të Patundshme Tregtare me REI Capital Growth | Tokenizimi i aseteve dixhitale Vertalo

Në këtë video, CEO Dave Hendricks interviston Alan Blair nga REI Capital Growth, një klient i ri i Vertalo Real Estate. Vertalo dhe REI Capital Growth po punojnë së bashku për të krijuar pasuri dixhitale të bazuara në prona të paluajtshme tregtare në pronësi të REI Capital Growth.

REI Capital Growth u formua për të ofruar qasje të reja krijuese për investimet në pasuri të paluajtshme në mënyrë që të tërheqë tregun dixhital në zhvillim. REI Capital Growth është përqendruar në qendrat e shitjes me pakicë në ajër të hapur, me shumë qiramarrës të cilët u goditën veçanërisht gjatë Pandemisë Covid2020.

Nga Qendra Jonë e Mësimit

Share Kjo