Faqja e internetit (“Site”) për REI Capital Growth SH.PK. ("REICG", "ne" ose "ne"), u krijua për të ofruar informacion rreth kompanisë sonë. Ne e vlerësojmë privatësinë e vizitorëve të faqes sonë ("ju", "juaj" ose "përdoruesi") dhe për të mbrojtur informacionin tuaj personal, ne kemi zbatuar politikën e mëposhtme të privatësisë me dispozitat që zbatohen për mbledhjen e të dhënave nga REI Capital Growth, filialet e saj dhe filialet e saj. Nëse keni pyetje ose shqetësime, mund të na kontaktoni në support@reicapitalgrowth.com.

Politika jonë e privatësisë zbulon llojin dhe natyrën e informacionit që mbledhim kur vizitoni faqen tonë të internetit ose kur na dërgoni email dhe mënyrën se si ne e përdorim atë, si dhe zgjedhjet që mund të bëni për mënyrën se si mblidhet dhe përdoret informacioni juaj. Ne shpjegojmë gjithashtu se si do të përdoret çdo kërkesë për informacion personal ose personalisht të identifikueshëm.

Ju lutemi, lexoni me kujdes këtë politikë për të kuptuar politikat dhe praktikat tona në lidhje me informacionin tuaj dhe mënyrën se si do ta trajtojmë atë. Nëse nuk jeni dakord me politikat dhe praktikat tona, zgjedhja juaj është të mos përdorni faqen tonë të internetit. Duke hyrë ose duke përdorur faqen e internetit, ju pranoni këtë politikë të privatësisë. Kjo politikë mund të ndryshojë herë pas here. Përdorimi i vazhdueshëm i kësaj faqeje interneti pasi ne bëjmë ndryshime, konsiderohet si pranim i këtyre ndryshimeve, prandaj ju lutemi kontrolloni rregullisht politikën për përditësime.

Informacioni që mbledhim për ju dhe si i mbledhim

Llojet e informacionit personal që mbledhim dhe ndajmë varen nga shërbimi që ju ofrojmë, por përfshin informacion me të cilin mund të identifikoheni personalisht, si emri, adresa, adresa e emailit, numri i telefonit, data e lindjes, informacioni i llogarisë bankare dhe numri i sigurimeve shoqërore (kolektivisht, “informacion personal”). Mbledhja e këtij informacioni është e nevojshme për të siguruar funksionalitetin e faqes në internet dhe/ose për të qenë në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi që lidhen me ofertat e produkteve të sajtit.

Ne gjithashtu mbledhim informacione automatike si adresa juaj IP, statistikat mbi shikimet e faqeve dhe trafikun, dhe informacione të tjera të mbledhura përmes cookies dhe teknologjive të tjera të gjurmimit. Ne mund të përdorim gjithashtu mjete analitike të palëve të treta për të ndihmuar në optimizimin e shërbimit tonë, por asnjë informacion personalisht i identifikueshëm nuk mblidhet për ju nëse nuk e paraqisni atë informacion në mënyrë eksplicite nëpërmjet formularëve tanë të plotësimit. Ne mund të mbajmë shënime dhe kopje të të gjithë korrespondencës nëse na kontaktoni. Ne mund të mbajmë detaje të transaksioneve që ju kryeni përmes faqes së internetit.

Përdorimi i Cookies, Web Beacons dhe teknologjive të tjera

 • Biskota. Kur përdorni dhe hyni në sajtin, ne mund të vendosim skedarë cookie në shfletuesin tuaj të internetit. Një cookie e bën ndërveprimin tuaj me faqen e internetit më të shpejtë dhe më personal. Ne përdorim cookies për qëllimet e mëposhtme: për të mundësuar funksione të caktuara të Faqes, për të ofruar analitikë, për të ruajtur preferencat tuaja, për të mundësuar shpërndarjen e reklamave. Ne mund të përdorim të dyja sesionet dhe kukitë e vazhdueshme në sajt. Ne mund të përdorim cookie thelbësore për të vërtetuar përdoruesit dhe për të parandaluar përdorimin mashtrues të llogarive të përdoruesve.
 • Web Beacons. Fenerët e uebit mund të përdoren për të përmirësuar përvojën tuaj në faqen tonë, duke përfshirë ndihmën për t'ju ofruar përmbajtje të përshtatur për interesat tuaja si në uebsajtin tonë ashtu edhe në emailet që ju dërgojmë. Ato gjithashtu na ndihmojnë të kuptojmë nëse përdoruesit lexojnë mesazhet e emailit dhe klikojnë në lidhjet e përfshira në ato mesazhe, në mënyrë që të mund të ofrojmë përmbajtje dhe oferta përkatëse. Fenerët tanë të uebit mund të mbledhin disa informacione kontakti (p.sh., adresën e emailit të lidhur me një mesazh emaili që përmban një fener ueb).
 • Google Analytics. Ne mund të përdorim shërbime të palëve të treta si Google Analytics që mbledhin, monitorojnë dhe analizojnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit (“IP”), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e vizituara, koha dhe data e përdorimit, koha e kaluar në faqe dhe statistika të tjera për të rritur funksionalitetin e faqes në internet. Kjo mund të përfshijë gjithashtu veçorinë e ID-së së përdoruesit të Google, e cila ju cakton një ID unike, të vazhdueshme dhe jo personalisht të identifikueshme për të na ndihmuar t'ju njohim nëpër sesione dhe pajisje. Ndërsa nuk mund të tërhiqeni nga një koleksion i tillë, ju keni mundësinë të mbyllni llogarinë tuaj. Google gjithashtu ka politikat e veta që adresojnë mënyrën se si ata përdorin informacione të tilla dhe si mund të tërhiqeni.

Duke vazhduar të përdorni uebsajtin e REICG, ju pranoni përdorimin tonë të cookie-ve, fenerëve të uebit dhe teknologjive të tjera të ngjashme siç përshkruhet më sipër.

Përdorimi i informacionit që mbledhim nga ju

Ne përdorim informacionin që mbledhim për ju ose që ju na jepni për t'ju prezantuar faqen e internetit dhe përmbajtjen e tij, për qëllimet e mëposhtme:

 • Verifikoni identitetin tuaj
 • Dokumentet e plota të transaksionit
 • Aktivizo pagesat automatike dhe transfertat e fondeve
 • Ju kontaktojmë në lidhje me një transaksion që keni kërkuar ose për të diskutuar një problem me llogarinë tuaj
 • Mbani komunikime të rregullta me ju nëse mund të jetë e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ndaj jush ose për të ekzekutuar transaksionet e kërkuara
 • Për t'ju ofruar informacione, produkte ose shërbime që kërkoni nga ne ose që mund të jenë me interes për ju
 • Për të kuptuar më mirë sjelljen e përdoruesve tanë dhe për të përmirësuar faqen e internetit dhe ofertat tona të produkteve
 • Në çdo mënyrë tjetër ne mund të përshkruajmë kur ju jepni informacionin; dhe për çdo qëllim tjetër me pëlqimin tuaj të shprehur
 • Për të përmbushur kërkesat e rregullatorëve për informacion dhe për të përmbushur kërkesat e tjera ligjore

Ndarja e informacionit tuaj

Ne mund të zbulojmë informacione të grumbulluara në lidhje me përdoruesit tanë dhe informacione që nuk identifikojnë asnjë individ, pa kufizime.

Ne punojmë me shumë partnerë të besuar që kryejnë funksione jetike si pjesë e operacioneve tona. Ne mund të zbulojmë informacionin personal që mbledhim ose që ju i jepni siç përshkruhet në këtë politikë të privatësisë si më poshtë.

REICG punon me (ndër të tjera) ofruesit e shërbimeve të pritjes për sitin, ofruesit e nënshkrimeve elektronike dhe ofruesit e shërbimeve të pagesave elektronike. Ne mund të angazhojmë palë të treta për të na ndihmuar të kryejmë disa funksione të tjera të brendshme si përpunimi i llogarisë, transferimi i fondeve, shërbimet e klientit ose mbledhja e të dhënave të tjera të rëndësishme për biznesin tonë. Shembuj të palëve të treta mund të përfshijnë ato që kryejnë përpunimin e të dhënave, raportimin, dokumentacionin tatimor, kujdestarinë ose shërbimet e ruajtjes. Informacioni ndahet me këto palë të treta vetëm në masën e nevojshme që ne të përpunojmë transaksionet që ju filloni ose të kryejmë shërbime të tjera specifike. Partnerëve tanë u kërkohet ligjërisht të mbajnë informacionin tuaj privat dhe të sigurt.

Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me organet e zbatimit të ligjit ose agjencitë e tjera qeveritare siç kërkohet nga ligji ose për qëllime të kufizimit të mashtrimit. Ne rezervojmë të drejtën të zbulojmë informacionin tuaj personal të identifikueshëm kur besojmë se zbulimi është i nevojshëm për të mbrojtur të drejtat tona ose për të respektuar një procedurë gjyqësore, urdhër gjykate ose proces ligjor. Ne rezervojmë më tej të drejtën të zbulojmë çdo informacion tuaj personal që ne besojmë, në mirëbesim, i përshtatshëm ose i nevojshëm për të marrë masa paraprake kundër përgjegjësisë, për të hetuar dhe mbrojtur kundër çdo pretendimi ose pretendimi të palëve të treta, për të ndihmuar agjencitë e zbatimit të qeverisë, për të mbrojtur sigurinë ose integritetin e sitit ose të shërbimeve tona, ose për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë personale të REICG, përdoruesve të tij, lëshuesve ose të tjerëve.

Ne gjithashtu mund të ndajmë informacionin tuaj me një blerës ose një pasardhës tjetër në rast të bashkimit, shitjes, ristrukturimit, riorganizimit, shpërbërjes ose shitjes ose transferimit tjetër të disa ose të gjitha aseteve tona, qoftë si një biznes në vazhdimësi ose si pjesë e falimentimit, likuidimi, ose një procedurë e ngjashme, në të cilën informacioni personal i mbajtur nga ne për përdoruesit e faqes sonë të internetit është ndër aktivet e transferuara. Nëse lind kjo situatë, ne do t'ju njoftojmë paraprakisht dhe do t'ju japim një shans për të vazhduar ose mbyllur llogarinë tuaj.

Ofruesit e shërbimeve shtesë me të cilët ne ndajmë informacionin tuaj
Ne mund të punësojmë kompani të tjera për të kryer funksione në emrin tonë, të tilla si mirëmbajtja e faqes në internet, ofrimi i shërbimeve në lidhje me sitin, mbledhja e informacionit, përgjigjja dhe dërgimi i postës elektronike ose funksione të tjera të nevojshme për biznesin tonë.

Ne do të ndajmë me ofruesit tanë të shërbimeve vetëm atë informacion të nevojshëm që ata të kryejnë funksionet e tyre sipas politikave të tyre përkatëse të privatësisë dhe kërkojmë që ata të angazhohen të përdorin informacionin tuaj personal të identifikueshëm në përputhje me politikat e tyre përkatëse të privatësisë.

Për më tepër, ne do të ndajmë informacionin tuaj personal, duke përfshirë informacionin në lidhje me identitetin dhe llogarinë tuaj bankare, me ofruesit tanë të pagesave, me qëllim që t'ju lejojmë të financoni llogarinë tuaj REICG dhe në përputhje me Politikat e tyre të Privatësisë përkatëse. Duke regjistruar dhe financuar një llogari përdoruesi në faqen e internetit, ju pranoni të jeni të detyruar nga Politika e Privatësisë e ofruesit të zgjedhur të pagesave.

Siguria e llogarisë

Duke marrë parasysh përdorimin tuaj të Faqes, ju pranoni që (a) të jepni informacion të saktë, aktual dhe të plotë siç mund të kërkohet nga çdo formular regjistrimi në sit ("Të dhënat e regjistrimit"); (b) ruani sigurinë e fjalëkalimit dhe identifikimit tuaj; (c) të ruajë dhe përditësojë menjëherë të dhënat e regjistrimit dhe çdo informacion tjetër që i jepni Worthy-it, për ta mbajtur atë të saktë, aktual dhe të plotë; dhe (d) jeni plotësisht përgjegjës për të gjithë përdorimin e llogarisë tuaj dhe për çdo veprim që ndodh duke përdorur llogarinë tuaj.

Si e ruajmë informacionin tuaj personal të identifikueshëm
Ne kemi vendosur sisteme sigurie të dizajnuara për të parandaluar aksesin e paautorizuar ose zbulimin e informacionit personal të identifikueshëm dhe marrim të gjitha hapat e arsyeshëm për të siguruar dhe mbrojtur këtë informacion, duke përfshirë:

 • Seksioni i mbrojtur me fjalëkalim të faqes sonë kërkon që përdoruesit të na japin identifikues unikë si adresa e tyre e emailit;
 • Ne përdorim një kanal të sigurt, duke përdorur enkriptimin Secure Sockets Layer, standardi për lidhjet e sigurta të rrjetit të Internetit, për të mbrojtur informacionin e shkëmbyer përmes Internetit midis shfletuesit tuaj të internetit dhe serverëve tanë;
 • Ne e kodojmë numrin tuaj të sigurimeve shoqërore në pushim, kështu që ai do të jetë i paarritshëm në rastet e pamundura të një shkeljeje të të dhënave;
 • Ne ofrojmë akses në bazat tona të të dhënave që përmbajnë informacion personalisht të identifikueshëm vetëm mbi bazën e nevojës për të ditur; dhe
 • Ne përdorim mjete të automatizuara për të monitoruar trafikun e rrjetit për të identifikuar përpjekjet e paautorizuara për të ngarkuar informacione, për të ndryshuar informacionin ose për të kërkuar për të fituar akses të paautorizuar në sistemet tona.

Fatkeqësisht, transmetimi i informacionit nëpërmjet internetit nuk është plotësisht i sigurt. Megjithëse ne përdorim metoda komerciale të arsyeshme, standarde të industrisë për të mbrojtur informacionin tuaj personal, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e informacionit tuaj personal të transmetuar në faqen e internetit. Çdo transmetim i informacionit personal është në rrezikun tuaj. Ne nuk jemi përgjegjës për anashkalimin e cilësimeve të privatësisë ose masave të sigurisë të përfshira në faqen e internetit.

Zgjedhje rreth mënyrës se si ne përdorim dhe zbulojmë informacionin tuaj

Ne synojmë t'ju ofrojmë zgjedhje në lidhje me informacionin personal që na jepni. Prandaj, përdoruesit e faqes sonë mund të heqin dorë nga disa komunikime nga faqja jonë.

Ne kemi krijuar mekanizma për t'ju ofruar kontrollin e mëposhtëm mbi informacionin tuaj:

 • Teknologjitë e Ndjekjes dhe Reklamimi. Ju mund të vendosni shfletuesin tuaj që të refuzojë të gjitha ose disa cookie të shfletuesit, ose t'ju lajmërojë kur dërgohen skedarët e skedarëve. Nëse çaktivizoni ose refuzoni cookie-t, ju lutemi vini re se disa pjesë të faqes së internetit mund të jenë të paarritshme ose të mos funksionojnë siç duhet.
 • Email nga kompania. Nëse ju kemi dërguar një e-mail promovues, ju mund të na dërgoni një e-mail kthimi duke kërkuar që të hiqet nga shpërndarjet e ardhshme të postës elektronike ose klikoni lidhjen e çregjistrimit në fund të çdo emaili jo-transaksional.
 • Herë pas here, ne mund të dërgojmë sondazhe, kërkesa për komente në lidhje me përvojën e përdoruesit dhe operacionet e sajtit ose shërbime shtesë nga ne ose nga ne në emër të partnerëve tanë të marketingut, duke përfshirë me telefon në numrat e telefonit celular ose mesazhe me tekst, nëse keni dhënë ne me këto numra. Përfundimi i sondazheve ose kërkesave për reagime ose pranimi i çdo oferte është vullnetar. Nëse nuk dëshironi t'i merrni këto oferta, sondazhe ose emaile me komente të përdoruesve, ju lutemi hiqni dorë nga çdo email ofertë i marrë nga ne. REICG nderon preferencat tuaja të privatësisë dhe ju mund të hiqni dorë nga të gjitha kërkesat duke na dërguar email në support@reicapitalgrowth. com.

Të drejtat e privatësisë në Kaliforni

Nëse jeni banor i Kalifornisë, ligji i Kalifornisë ju jep mundësinë për të marrë informacion shtesë në lidhje me mënyrën se si ne mbledhim, përdorim dhe ndajmë "informacionet tuaja personale" (siç përcaktohet në Aktin e Privatësisë së Konsumatorit të Kalifornisë ("CCPA")), përveç atyre personale informacionin që mbledhim në lidhje me ofrimin e shërbimeve tona

Në varësi të mënyrës se si e përdorni faqen tonë të internetit dhe shërbimet tona, ne mund të mbledhim kategoritë e mëposhtme të informacionit personal rreth jush, përveç informacionit që mbledhim në lidhje me ofrimin e shërbimeve tona:

 • Identifikuesit, si emri, informacioni i kontaktit dhe adresa e Protokollit të Internetit (IP).
 • Interneti ose informacione të tjera të rrjetit, të tilla si përdorimi dhe ndërveprimi me faqen tonë të internetit dhe historiku i shfletimit

Ky informacion përdoret dhe zbulohet për qëllimet dhe kategoritë e palëve të treta të përshkruara në pjesën tjetër të politikës së privatësisë së kësaj faqeje. Ne nuk i shesim të dhënat personale palëve të treta.

Të drejtat tuaja private të Kalifornisë

Nëse jeni banor i Kalifornisë, keni disa të drejta. Në varësi të rrethanave, ligji i Kalifornisë mund t'ju lejojë të kërkoni që ne:

 • Ju ofrojmë kategoritë e informacionit personal që kemi mbledhur ose zbuluar për ju në dymbëdhjetë (12) muajt e fundit; qëllimet për të cilat ne kemi mbledhur informacionin tuaj personal; dhe kategoritë e palëve të treta me të cilat kemi ndarë informacionin personal.
 • Ju japim informacionin personal që kemi mbledhur për ju
 • Fshini disa informacione që kemi për ju

Ne mund të ndajmë ose të lejojmë palët e treta të mbledhin informacion personal përmes Shërbimeve tona për qëllime biznesi që kemi përshkruar në Politikën tonë të Privatësisë. Kategoritë dhe palët e treta që mund të marrin këtë informacion janë të listuara në seksionin "Ndarja e informacionit tuaj" të Politikës sonë të Privatësisë.

Ligji i Kalifornisë i lejon konsumatorët që janë banorë të Kalifornisë të kërkojnë dhe të marrin nga ne një herë në vit, pa pagesë, një listë të palëve të treta me të cilat kemi ndarë informacionin personal për qëllimet e tyre të marketingut të drejtpërdrejtë brenda vitit të kaluar kalendarik, së bashku me llojin të informacionit personal të zbuluar.

Pjesëmarrja nga Fëmijët dhe Adoleshentët

Për shkak të ligjit federal (siç pasqyrohet në Ligjin për Mbrojtjen e Privatësisë në internet të Fëmijëve), NUK LEJOJMË INDIVIDËT QË NJOJMË TË CILËT JANË NËN 18 VJEÇ TË PJESËNË NË FAQIN APO SHËRBIMET TONA. DUHET TË JESH TË SËPUNËT 18 VJEÇ PËR TË PËRDORUR FAQIN DHE SHËRBIMET TONA. Ju lutemi kuptoni se ne nuk mund të themi domosdoshmërisht nëse një përdorues po na siguron moshën e tij ose të saj të vërtetë.

Ku mund të shikoni dhe korrigjoni informacionin tuaj

Ne ju nxisim që të rishikoni rregullisht informacionin tuaj për t'u siguruar që ai është i saktë dhe i plotë. Nëse besoni se ndonjë nga informacionet tuaja është i pasaktë, ose nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, ju lutemi na kontaktoni në Support@reicapitalgrowth.com

Lidhje me faqet e tjera

Nëse ndiqni ndonjë lidhje që ju largon nga faqja, kjo politikë e privatësisë nuk do të zbatohet për aktivitetin tuaj në faqet e tjera të internetit që vizitoni. Ne nuk kontrollojmë politikat e privatësisë ose praktikat e privatësisë së palëve të treta.

Njoftimi i ndryshimeve

Herë pas here, REICG mund të ndryshojë politikën e tij të privatësisë. Kjo Politikë e Privatësisë mund të përditësohet siç e diktojnë nevojat e tilla dhe ne do t'jua komunikojmë gjithmonë këto ndryshime duke postuar Politikën e përditësuar të Privatësisë në sit dhe/ose duke ju njoftuar me email në rast të ndonjë ndryshimi thelbësor ose material. Ju jeni përgjegjës për të siguruar që ne kemi një adresë të përditësuar të postës elektronike aktive dhe të disponueshme për ju, dhe për të vizituar periodikisht faqen tonë të internetit dhe këtë politikë të privatësisë për të kontrolluar për çdo ndryshim. Vazhdimi i përdorimit të Faqes pas çdo ndryshimi të tillë përbën marrëveshjen tuaj për të ndjekur dhe për t'u detyruar nga Politika e Privatësisë, e ndryshuar.

Politika e Privatësisë