Reg A+ "Test-the Waters"
Komunikim

Menaxhimi i Kapitalit REI mund të mos pranojë investitorë derisa deklaratat e ofertës së tij të jenë kualifikuar nga SEC. 

Ne kemi dorëzuar në KSHZ Deklaratat tona të Ofertës për Kualifikim. (Shih faqen e dosjeve të SEC)

Derisa qarkoret tona të ofertës të jenë kualifikuar nga KSHZ-ja, ne kërkojmë që ju të regjistroni interesin tuaj duke plotësuar formularin e rezervimit pa detyrime më poshtë. Ne do t'ju mbajmë të informuar për ecurinë tonë.

Regjistro interesin tënd

Pranueshmëria e investitorit me Reg A +:

Të gjithë investitorët mbi 18 vjeç me një vend pune do të mund të investojnë REI Capital Growth Fondet.

Ju do të fuqizoheni për të zënë vendin tuaj në tryezë pranë të pasurve dhe për të investuar për rritje afatgjatë dhe të ardhura të qëndrueshme me REI Capital Growth Fondet.

 

Një investitor i paakredituar mund të investojë një maksimum prej 10% të të ardhurave të tij vjetore ose 10% të vlerës së tij neto (cilado që është më e madhe) për marrëveshje.

Nuk ka kufizime për investitorët e akredituar.